Odredbe i uvjeti – Sultan Drinks

Odredbe i uvjeti

Primjena Općih odredbi i uvjeta – Naši opći uvjeti i odredbe primjenjuju se na sve ponude, ponude i ugovore koje smo sklopili, osim ako nije drugačije dogovoreno između obje strane. Za valjanost, svi dodatni sporazumi zahtijevaju pisani oblik, a usmeni sporazumi nisu važeći. Oba ugovorna partnera se slažu da će se ovi Opći uvjeti primjenjivati u slučaju sumnje ili spora, pa čak i ako Opći uvjeti druge strane ostanu bez kontradikcije.

Citati, ponude i cijene – Naše ponude i cijene vrijede za naznačeno vrijeme kako je predviđeno ponudom i bez obaveze, osim ako su podnesene kao obavezne za određeni period koji bi također bio naznačen u ponudi. Sve navedene cijene ne uključuju poreze na dodanu vrijednost, osim ako nije drugačije naznačeno. U slučaju poravnanja, porez će biti dodan ovim cijenama kada je to obavezno. Kada se troškovi, na kojima se zasnivaju naše cijene, promijene imamo pravo da mijenjamo uticajne cijene. Kupac će snositi sve poreze, putarine i druge troškove uključene u prijem robe, osim ako smo se dogovorili da preuzme određene troškove u pisanoj formi.

Uslovi plaćanja – Sve uplate će se izvršiti u potpunosti, odmah i bez odbitaka, osim ako se ne dogovorimo o drugim uslovima plaćanja. Bilo koji popust, bankovni troškovi ili troškovi transfera bit će zaduženi klijentu, a ne nama. Plaćanje se može smatrati izvršenim samo u trenutku kada se prijenos dospjelog iznosa evidentira na dan dospijeća.

Isporuka robe i prijenos rizika – Naše cijene su cijene franko fabrika. Troškove transporta i rizike snosi kupac. Pošiljku i pakovanje robe vršimo sa najvećom pažnjom, ali bez angažovanja. Djelimične pošiljke se shvataju kao dozvoljene od strane kupca. Ako nismo u mogućnosti da isporučimo na ugovoreni datum isporuke zbog razloga koji su izvan naše kontrole (viša sila, kašnjenja dobavljača), zadržavamo pravo isporuke na sljedeći datum. U suprotnom, zadržavamo pravo da napustimo ugovor. U slučaju da se roba ne preuzme na vrijeme od strane kupca ili povjerenog pošiljatelja, rizik se prenosi na kupca na kraju dogovorenog dana preuzimanja. Robu skladištimo na našem skladištu o trošku i riziku kupca, uz razumnu naknadu za ovu uslugu. Možemo biti odgovorni samo za grubu nepažnju i ne možemo biti odgovorni za moguće promjene robe zbog rukovanja i skladištenja. Što se tiče prihvatanja robe, kupac će zamijeniti sve dodatne troškove i štete prouzrokovane kašnjenjem ili neprihvatanjem. Transportno pakovanje i ostale vrste ambalaže mi nećemo opozvati. Kupac će se pobrinuti za pravilno odlaganje otpada.

Zadržavanje vlasništva – Zadržavamo pravo na svu robu koju smo isporučili dok svi iznosi koje nam duguje kupac nisu u potpunosti plaćeni. Nakon što je primljena potpuna uplata, potpuno vlasništvo nad robom se prenosi na kupca. Kada se roba dalje prerađuje, čak i sa gubitkom identiteta, zakonsko vlasništvo nad proizvodima koji su nastali, biće nam dodijeljeno. Klijent ima pravo da u redovnom toku svog poslovanja u bilo kom trenutku preproda robu na koju smo zadržali vlasništvo ili stečeno vlasništvo. Kupac nam ovime dodjeljuje sva potraživanja i potraživanja od prodaje robe na koju zadržavamo pravo i prihvaćamo ovaj zadatak.

Garancija – Kupac mora odmah ispitati da li je isporučena roba u ispravnom stanju. O greškama će se odmah obavijestiti u pisanom obliku, najkasnije 3 dana nakon isporuke, uključujući informacije o vrsti i opsegu nedostatka. Nakon obavještenja, kupac šalje uzorke ili druge vrste dokaza o defektu, kao što su snimljene fotografije. U slučaju da je kvar uočen na vrijeme, biramo da li ćemo ispraviti nedostatak kreditiranjem vrijednosti neispravne robe ili zamjenom. To su jedine tvrdnje koje klijent treba da učini. Vraćanje robe nama nije moguće uz izuzetak zahtjeva za kvalitetom. Jamčimo da je naša roba u skladu sa dogovorenim specifikacijama i obaveznim EU propisima. Osim toga, garantujemo da se naši proizvodi mogu prodavati u EU. Što se tiče trećih zemalja izvan EU, kupac je odgovoran za razmatranje zakonskih uslova. Klijent nema pravo na naknadu ili zadržavanje plaćanja, osim ako su nam naši zahtjevi priznati ili konačno presuđeni. Osim toga, nijedna ugovorna strana ne može biti odgovorna od strane druge ugovorne strane za indirektne ili posljedične štete ili gubitke. Garantni rok počinje da teče kada se roba ponudi kupcu na mjestu izvršenja.

Opšte odredbe – Mjesto izvršenja isporuke i plaćanja je mjesto poslovanja BOSMEN e.U. u Beču / Austrija. Ugovor će biti uređen u svakom pogledu i isključivo prema austrijskom zakonu, a primjenljivost Konvencije Ujedinjenih nacija o ugovorima za međunarodnu prodaju robe (CISG) će biti isključena. Ugovorom se upravlja u svakom pogledu i isključivo prema austrijskom zakonu. Mjesto nadležnosti za sve sporove nastale iz ili po ugovoru biće Beč / Austrija. Zadržavamo pravo da podnesemo tužbu na mjestu nadležnosti ugovorne strane.

Bosmen GmbH | Sonnleithnergasse 53/1/9 | 1100 Beč | Austrija
T +43 (0) 660 740 59 01 | E info@sultan-drinks.com

Komercijalni registar broj FN465008 k | ATU / UID71861434 |
Regionalni sud u Beču

Erste Bank | BIC: GIBAATWWXXX | IBAN: AT84 2011 1294 4976 9400

Vaše mišljenje nam je važno!

Povratne informacije, sugestije ili preporuke su dobrodošle.

Kontaktirajte nas